ขั้นตอนการเต้นแอโรบิค

Posted: กันยายน 24, 2010 in Physical Health

 

ขั้นตอนการเต้นแอโรบิค

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ 5 ขั้นตอนย่อยดังนี้
      1.ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ใช้เวลา 5-10 นาที เป็นช่วงเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะทำงานหนัก เพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้น รวมถึงเตรียมข้อต่อต่างๆของร่างกายเตรียมกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะทำงานป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นขณะเต้นแอโรบิก
      1.1.ช่วงยืดเหยียดกล้ามเนื้อ(Short Stretch) ใช้เวลา 5-7 นาที เป็นช่วงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ(กล้ามเนื้อหลัก) ของร่างกาย ตลอดจน
การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ ให้สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มช่วงกว้างตามธรรมชาติ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการออกกำลังกาย
      2.ช่วงแอโรบิกหรือช่วงงาน (Aerobics Workout) ใช้เวลา 20-40 นาที เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอด ตลอดจนเป็นการเผาผลาญไขมันใต้ผิวหนัง และเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่างๆ ให้มีความแข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระดับความสามารถของแตละ่บุคคล โดยเน้นให้มีการสร้างและบรรลุการเต้นของหัวใจเป็นเป้าหมาย
      3.ช่วงลดงาน(Cool Down) ใช้เวลา 5-10 นาที เป็นช่วงลดอัตราการเต้นของหัวใจ การสูบฉีดโลหิต รวมทั้งลดอาการเวียนศรีษะ และเพิ่มปริมาณการไหลกลับของเลือดดำ เป็นการปรับสภาพการทำงานของร่างกายจากระดับที่ความเข้มสูงค่อยๆลดลง จนเกือบอยู่ในภาวะปกติ
      3.1.ช่วงยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) ใช้เวลา 7-10 นาที เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการจัดปรับกล้ามเนื้อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ดนตรีควรมีจังหวะที่ช้า

กล้ามเนื้อหลักที่ควรยือ

  1. กล้ามเนื้อไหล่
2 .กล้ามเนื้ออก
3 .กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า
4. กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง
5 .กล้ามเนื้อหน้าท้อง
6. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
7. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
8. กล้ามเนื้อน่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s